Förlag

Leverera och ta betalt via vår plattform. Öka värdet på nya och befintliga läromedelstitlar genom att tillsätta intelligens till kunderbjudandet!
Läs mer...
 

Utbildare

Leverera dagsaktuellt kursmaterial via vår plattform. Följ enkelt progressionen hos deltagarna. Erbjud individualisering utan att därför öka lärartätheten!

Läs mer...
 

Användare

Individanpassat lärande via webben och din mobiltelefon
Läs mer...
 
Hem arrow Lösningar
Lösningar

Utbildning och kompetensutveckling har sedan länge varit en självklar del i varje företags och organisations verksamhet. Vissa tider är den prioriterad och under andra tider når den en mindre framträdande plats. Lönsamhetskrav leder till att utbildning förkortas och koncentreras. Detta trots att varje person med minsta pedagogiska bildning känner till att ju kortare tid som lagts ned på att lära sig något desto snabbare går den kunskapen förlorad.
Vocabs lösning hjälper till att befästa förvärvade kunskaper.

  • För eleven
    • utnyttja dötid för lärande via din mobiltelefon
  • För läraren
    • Individualisering av lärprocessen utan merarbete
  • För arbetsgivaren
    • Reducera värdeminskningen av en investering i kompetensutveckling